• Presentació del repte

  PRESENTACIÓ DEL REPTE

  En el document adjunt se us presenta el repte del projecte al qual heu de donar resposta.

 • Organització dels equips de treball

  ORGANITZACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL

  Abans de començar amb les tasques us cal prendre decisions sobre quines normes de funcionament establireu i com us organitzareu per donar resposta al repte presentat. Seguiu les pautes del full adjunt.

 • Tasques a l'aula

  TASQUES A L'AULA

  En aquest apartat trobareu tots els dossiers que s'utilitzen per al desenvolupament del Treball de Síntesi. Cada dossier és diferent en funció de les tasques que desenvolupa cada equip i a més és individual. Això significa que en acabar el TdS cal lliurar-lo de forma individual.

  Trobareu també altre material necessari per desenvolupar les tasques.

 • Recursos i eines

  RECURSOS I EINES

  PROGRAMARI

  Cal que treballeu sempre amb les eines de Google.

  • Utilitzeu Google Drive per editar i compartir tot el material que estigueu redactant, al marge del dossier, que cal que ompliu a mà i de forma individual.
  • Utilitzeu Microsoft Office Publisher per editar els cartells informatius. Descarregueu des d'aquest espai la plantilla per omplir.
  • Lliureu sempre els cartells informatius en l'espai de Lliurament de tasques.

  EQUIPAMENT INFORMÀTIC

  • Cada equip tindrà a la seva disposició 2 ordinadors portàtils.
  • Cal signar cada dia la recollida i el retorn dels mateixos en una graella disposada per fer el registre.
  • Cada dia s'assignaran els mateixos ordinadors.
  • Un dels ordinadors disposarà de l'editor gràfic necessari per dissenyar els cartells informatius.
  • Els equips que tinguin assignada l'Aula d'Informàtica es faran responsables del correcte estat dels ordinadors cada dia en acabar les tasques.
  • Producte final

   PRODUCTE FINAL

   CREACIÓ DE L’ESPAI GUINDÀVOLS

    El producte final que se us proposa construir és l'Espai Guindàvols, un espai d'exposicions. El resultat serà el resultat del treball de tots els equips de treball creats.

    L’espai que se us ofereix per ubicar l’exposició dels treballs fets és el vestíbul i passadissos del primer pis. Estarà perfectament condicionat per a que pugueu ensenyar tot el que vulgueu i el trobareu organitzat en tres espais o àmbits:

   • Espai de la Ciència: caldria preparar l’espai per mostrar les figures geomètriques construides a l’àrea de Matemàtiques i els pòsters sobre el reciclatge.
   • Espai de les Llengües: es mostraran els caligrames de Llengua Catalana i Castellana i els pictogrames de Llengua Estrangera.
   • Espai de Projectes: caldria preparar l’espai per mostrar tot el construït amb els projectes que heu desenvolupat fins ara (objectes de la Prehistòria, línia temporal o cartells o material relacionat amb la bicicleta)
   • Difusió del producte final

    DIFUSIÓ DEL PRODUCTE FINAL

    L'equip web s'encarrega de dissenyar i difondre el nostre "Espai Guindàvols" de forma virtual, de manera que també tindrem la nostra exposició en format virtual i dissenyaran un cartell publicitari i un tríptic.

    Però ens falta la part més important, que és la visita de qui forma part de la nostra comunitat educativa: professors, alumnes i famílies. Ara us toca distribuir les tasques el dia de la presentació del nostre espai. 

    • Avaluació

     AVALUACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI

      En aquest apartat trobareu les fitxes d'autoavaluació i de coavaluació que haureu d'omplir en finalitzar el Treball de Síntesi.

     També se us mostra l'accés al formulari d'avaluació del Treball de Síntesi. Llegiu atentament els enunciats i responeu de forma responsable tenint en compte que les vostres respostes ens han de servir per millorar el projecte.