Guió del vídeo (definitiu)

A partir de la versió íntegra del guió, ara cal reduir-lo, ja que ha quedat un text molt interessant però massa llarg per la gravació.

Aquí en parlem ....

Page list
A
Aquí en parlem ....