Ressenya llibre Història de la fotografia. (Marie Loup Sougez)

Abiertos: Friday, 28 de June de 2013, 09:30
Pendientes: Sunday, 1 de September de 2013, 09:30

Cal resumir els 9 primers capítols.

Cal usar paraules pròpies (no copiar).