Bibliografia bàsica

Opened: Friday, 28 June 2013, 9:40 AM
Due: Sunday, 1 September 2013, 9:40 AM

.Fes una llista de webs i llibres que has trobat relacionats amb el treball.

Fixa't que cal citar-los correctament.