Diagrama de temas

 • REUNIÓ INICIAL (maig)

  Desenvolupament de la reunió: S'intenta definir el tema de treball. Tractarà de fotografia. Caldrà que tingui una part teòrica i una altra de pràctica.

  .Part teòrica. Origen i història de la fotografia. Caldrà ressenyar algun llibre bàsic. També haurà de tenir un apartat sobre la càmera fotogràfica, els tipus que hi ha, les parts, el funcionament...

  .Part pràctica. Es suggereix una presentació de diapositives. Caldrà centrar-se en un tema com ara l'institut o la ciutat de Lleida.

  • SEGONA REUNIÓ (juliol)

   Es proposen les tasques d'estiu:

   -Ressenyar una part del llibre: SOUGEZ, M.L.; Història de la fotografia, Cuadernos Arte Cátedra.

   (Cal resumir els 9 primers capítols, s'ha de fer a l'ordinador i cal usar paraules pròpies. Cal establir una estructuració del treball.)

   -Buscar més informació en altres llibres o a la xarxa internet sobre història de la fotografia. Per saber com es cita la bibliografia cal consultar el dossier TDR. (Es troba al moodle amb el mateix nom)

   -Ressenyar el dossier Manual de fotografía que s'ha facilitat. Cal resumir la part de la càmera de fotografiar, les parts que té.

  • Reunions setembre

   13 de setembre: li demano les tasques d'estiu

   17 setembre: s'han enviat les tasques d'estiu el dia abans. Retorno l'esborrany amb esmenes. Cal pensar un títol, fer un índex i pensar la part pràctica. Algunes idees són: la meva família, el meu barri, les places de Lleida, les fonts de LLeida, els meus amics..

   26 de setembre: El tema de la part pràctica serà "Els meus amics". Cal definir el lloc on es faran les fotos.

   • Reunions octubre

    3 octubre: No es presenta la trobada. El dia abans rebo l'esborrany. Cal refer l'índex.

    17 octubre: Rebo el treball revisat. Comentem la part pràctica. Cal precisar més el lloc on es faran les fotos i els plans.  Ha triat diferents contextos:

    .Amics de dansa (fotos en moviment)

    .Amics de l'institut

    .La família

    .Amics del barri

    Cal precisar més com seran les fotos

   • Part pràctica. Inici

    Trobada per fer fotos als amics de l'institut.

    • Apunts de fotografia

     Apunts.

      Posició Manual. Cal llegir bé l'apartat de velocitat d'obturació i de diafragma.

     Cal fer diferents fotos canviant la velocitat i l'obertura del diafragma.

    • Trobades novembre

     S'ha iniciat la part pràctica. S'han explicat els apunts de fotografia.

     Es fa una pràctica de retrat.

     No s'han presentat fotos correctes.

     Es fixa la planificació de la part pràctica: les fotos s'han de fer en posició Manual, caldrà que estiguin ben enfocades i emmarcades. Això últim es podrà fer retallant en photoshop.

    • Correcció esborrany part teòrica

     Esborrany de la part teòrica revisat. S'adjunta el treball i un document amb alguns aspectes que cal tenir en compte.

    • Orientacions finals

     Orientacions finals: part teòrica i part pràctica.

     Hi apareixen les dates concretes de trobada amb la tutora i de presentació i supervisió de tasques.

    • Presentació part teòrica

     Presentació part teòrica (sense imatges)

    • Revisió part teòrica ( 4 gener)

     OBSERVACIONS PART TEÒRICA:

     -La lletra comic sans no és la més adequada.

     -Cal revisar tot el que s'ha escrit de color roig (frases que no s'entenen, apartats que cal suprimir...)

     -Cal afegir un apartat de retoc digital.

     -Les imatges s'han d'acompanyanr d'un petit comentari.

     -Cal desenvolupar els apartats de la part pràctica.

     -Falta introducció a l'apartat de fotògrafs famosos.

     -L'apartat "La meva càmera" està mal col.locat dins el treball.

     DATA PRESENTACIÓ PART TEÒRICA MÉS IMATGES: 8 DE GENER

     A CONTINUACIÓ S'ADJUNTA EL TREBALL REVISAT

    • PAUTES INTRODUCCIÓ

     S'adjunten les pautes per fer la introducció del treball.

    • PAUTES CONCLUSIONS

     S'adjunta les pautes per elaborar les conclusions.

     Cal llegir-ho abans de la trobada amb la professora.

     10 gener ( 15'30h) institut

    • Tema 14

     • Tema 15