Bibliografia bàsica

Apertura: Friday, 28 de June de 2013, 09:40
Cierre: Sunday, 1 de September de 2013, 09:40

.Fes una llista de webs i llibres que has trobat relacionats amb el treball.

Fixa't que cal citar-los correctament.