Bibliografia bàsica

Oberta el Friday, 28 June 2013, 09:40
Venciment: Sunday, 1 September 2013, 09:40

.Fes una llista de webs i llibres que has trobat relacionats amb el treball.

Fixa't que cal citar-los correctament.