En aquest curs trobareu la informació emprada a classe, enllaços a informació complementària i les activitats de realització obligatòria durant el curs.