Documentació i material de referència i d'interès de la coordinació informàtica del centre.