Espai de treball per al curs de Formació Matemàtiques i competències