En aquest curs hi haurà diferents parts:

1. Mitjançant software SW haureu de fer el muntatge sencer del vostre projecte. Per això es facilitarà suport amb video tutorials, que cadascú agafi el seu projecte assignat i feu el muntatge.

2. S'ha de fer els plànols de cadascun dels componets de la màquina, a excepció dels elements estàndar. També es farà un plànol de la màquina sencera.

3. S'ha de fer la Memòria del vostre projecte.

4. S'ha de fer els processos de treball indicant el temps de fabricació.

5. S'ha de fer el pressupost del projecte.