Quadre de ponderacions de les matèries de modalitat de Batxillerat

És la mateixa taula per als anys 2015, 2016 i 2017