Tots els tràmits de les PAU i de la preinscripció universitària. ACCESNET

Feu clic a l'enllaç https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html per a obrir el recurs.